مرکز موسیقی بتهوون
loader
در یادگیری زبان موسیقی ، گیتاریست ها در یک وضعیت منحصر به فردی دشوار قرار دارند . اگر چه مشکلات نسبتاً با نوازندگان هارپ مشترک است . توانایی گیتار در بیان هارمونی تنها با کی بُرد و هارپ تطبیق یافته ، که در مقایسه با آن هم سابقه بیشتر و نوازنده های سایر سازها ، وظیفه ای که تعداد کمی از هنرجویان می توانند بدون زحمت نامناسب انجام دهند. این چنین کاری به خودی خود مفید است ، اما دست یابی به هدف اولی – درک بیشتر محتوای موسیقایی – را به تأخیر می اندازد . جلوتر مثال های داده شده ، به آسانی برخی از نقاط خاص را روشن نمی سازند، و نه از موسیقی گیتار گرفته شده اند . بنابراین گیتاریست می بایست بک جستجوی شخصی در قواعد برای ارتباط با دانش بدست آمده به ساز فعلی بسازد . هنرجویان حتی در بالاترین مؤسسات آموزشی به ندرت در وضعیت بهتری نسبت به آن هایی که به طور شخصی کار می کنند قرار دارند . اگثر نزدیک به کل مثال ها در این کتاب از موسیقی برای گیتار و یا اجداد آن گرفته شده اند ، باقی مانده مثال ها به شکل هایی تنظیم شده اند که مستقیماً روی گیتار قابل اجرا هستند . هدف اصلی این کتاب ، این است که به خواننده در درک زبان موسیقی و اینکه این زبان موسیقی در ارتباط با گیتار مؤثر واقع می شود ، کمک کند . این کتاب به عنوان جانشین برای همه راه های یادگیری در نظر گرفته نشده ، اما یک دانش پایه که می تواند بسط یافته و رشد و پیشرفت کند را ارائه خواهد کرد . خواننده مناسب است یک محدوده وسیع تر از کتاب هایی که ممکن و در دسترس هستند را مطالعه کند و هرچه تجربه موسیقی او در طی مسیر شناسایی می کند و نمونه های بیشتری از نقاط مورد بحث را بیاموزد.
نویسندهجان دورات
مترجمسهراب فلک انگیز
ناشرانتشارات آرون
قطعرحلی
تعداد صفحه152
تاریخ انتشار1394
شابم5-240-231-984-978
تیراژ500
در حال بروزرسانی