مرکز موسیقی بتهوون
loader

در این مجموعه از قطعاتی استفاده شده است که با توجه به سطح نوازندگی شما و تقدم درس های اولیه به صورت ساده و در آخر کمی پیچیده تر لحاظ شده اند.

نویسندهمحمد ابرناک
ناشرشیراز
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشار1397
شابم3-273-69850-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!