مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر برای آشناییبهتر هنرجویان دوره عالی سنتور به ردیف موسیقی ایرانی تنظیم شده است.شیوه نت نویسی این مجموعه همان شیوه متداول نت نویسی است که هنرجویان در در کتب قبلی با آن آشنا شده اند.

نویسندهپشنگ کامکار
ناشرنشر هستان
قطعرحلی
تعداد صفحه250
تاریخ انتشاردوم1390
شابم2-08-802612-0-979
تیراژ1100
در حال بروزرسانی