مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب گزیده ی ردیف موسیقی ایرانی به روایت استاد موسی معروفی می باشد. در سال 1342 استاد موسی معروفی از روایت های استادانی بزرگ چون میرزا عبدالله، آقا حسینقلی، درویش خان وعلینقی وزیری برگرفته وگردآوری نموده وبه ثبت رسانده است.

نویسندهمینا افتاده
مترجم.
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه271
تاریخ انتشار1392
شابم3-51-802604-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی