مرکز موسیقی بتهوون
loader

اکنون که موسیقی در کشور مابه شکل علمی وعملی دنبال می شود هر روز بر شمار علاقه مندان به گیتار به خصوص گیتار کلاسیک افزوده می شود. به شکلی که در حال حاضر درصد قابل توجهی از هنرجویان هنرستان ها ودانشجویان موسیی ونیز افراد ی که در مرکز آموزش غیر دولتی مشغول آموختن موسیقی هستند،گیتار کلاسیک را بعنوان ساز تخصصی انتخاب کردند که این امر لزوم تدوین کتاب آمزشی گیتار کلاسیک رامتناسب با شرایط اجتماعی فرهنگی کشورمان ونیز استعدادها وتوانای های نوجوانان وجوانان علاقه مند ایران،نشان میدهد.

نویسندهاهورا کرباسی
مترجم.
ناشریکتا
قطعرحلی
تعداد صفحه46
تاریخ انتشار1390
شابم8-46-7016-964
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!