مرکز موسیقی بتهوون
loader

سیم و صدا جلد دوم

28000 تومان
از 0 نظردر این جلد قطعه ها کمی از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و این جلد برای افرادی مناسب است که به چهار فرت اول دسته گیتار تسلط کامل دارند.
نویسندهمجید خزائلی
ناشرتصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه68
تاریخ انتشار1398
شابم1-78-802623-0-979
تیراژ550
در حال بروزرسانی