مرکز موسیقی بتهوون
loader

کی از موارد بسیار مهم برای نوازندگان گیتار شناخت انواع ریتم ها واجرای درست آنها میباشد.این کتاب شامل دوبخش می باشد:در بخش اول ریتم های معروف دنیا به شکل و فرمهایپایه/ارکسترال/ترکیبی/راک/اختیاری وانتخابی/واریاسیون...ودربخش دوم ریتم های پیشرفته وحرفه ای درسبکهای پاپ/راک/جاز/بلوز/کانتری آورده شده است.

نویسندهمهران دیلمی
ناشرقشقایی
قطعرحلی
تعداد صفحه125
تاریخ انتشاراول
شابم7-1-9014603-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!