مرکز موسیقی بتهوون
loader

درکتاب ازنواختن گیتار لذت ببرید چهارم با تکنیک های مدرن گیتار وتوانایی اجرای قطعه هایی در سطوح بالاتر آشنا می شوید کهباعث می شود هنرجو یک سبک رادنبال نکند و ذهنیت های متفاوتی از نوازندگی را درک کند.دراین کتاب هنرجو با انواع مختلف تکنیک های نوازندگی بیشتر آشنا می شود.کتاب حاضر شامل یک قطعه سی دی صوتی میباشد.

نویسندهاهورا کرباسی
ناشرکنعان
قطعرحلی
تعداد صفحه52
شابم5-237-69850-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!