مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب جلد اول از مجموعه ای سه جلدی است که برای آموزش هنرجویان گیتار کلاسیک تنظیم شده است. این مجموعه ها علاوه بر آشنایی هنرجویان با تکنیک ها و روش های مختلف گیتار کلاسیک شامل قطعه های زیبایی است که به گوش هنرجویان آشنا هستند.
نویسندهاهورا کرباسی
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1390
شابم1-30-7016-964
تیراژ3000
در حال بروزرسانی