مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 6 از 6
دف نوازی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

آموزش تنبک
54000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

خودآموز دف
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

شیوه دف نوا زی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

خود آموز تنبک
2500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

مقدمات تنبک نوازی2
44000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

تنبک نوازی نوین1
166500 تومان 185000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

None

دلنوازان 1
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو