مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب شامل اتودهایی جهت همامنگی، قدرت و سرعت انگشتان و آشنایی با بخشی از ریتم های بین المللی است. این کتاب در مجموعه پنج جلدی نگارش شده که جلد اول آن مقدماتی است.

نویسندهعلیرضا بهرامی
مترجم.
ناشرنامه ی پارسی
قطعخشتی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1390
شابم9-0-9014567-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی