مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 9
21 قطعه تصنیف و پیش درآمد برای سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مبانی شناخت و ساخت ترانه
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تصنیف و ترانه سرایی در ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

شیوه ی دونوازی و همنوازی جلداول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

چهل سال پاپ جلد چهارم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گلریزان (28 آهنگ برای ویولن)
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گل ناز( گلچین آهنگ وتصانیف بختیاری)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گیسو 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

باد صبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

بهاریه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تصانیف دوره قاجار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ترانه وآهنگ های جاودانه 2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو3
33000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو 4
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو 5
33000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آهنگ های ساده برای نوآموزان پیانو 1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تار و ترانه
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تار و ترانه، یکی از آثار یمین غفاری می باشد که توسط نشر هستان به چاپ رسیده است. در این کتاب، با تکنیک های پایه نوازندگی تار و سه تار مانند ریز، دراب، تکیه و غیره آشنا می شوید.

گلستان نغمه ها (جلد اول)
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آوای سرور 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

غوغای ستارگان
54000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

موسیقی دانان ایرانی 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

موسیقی دانان ایرانی 2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

شصت قطعه موسیقی قشقایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None