مرکز موسیقی بتهوون
loader

بوی باران

ناموجود
از 0 نظرپارتی تور کتابی است محتوای شکل نوشتاری تمام سازها که رهبر ارکستر از روی آن با نوازندگان تمرین وقطعه راآماده ی اجرا می کند.بطور کلی در موسیقی پیشرفته جهان، موسیقی را به سه نوع تقسیم کرده اند: مونوفونیک – هوموفو نیک – پولیفونیک که موسیقی پولیفونیک نوع پیشرفته تر از مونوفونیک وهوموفنیک است.
نویسندهحسین یوسف زمانی
مترجم.
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم5-65-5664-964--978
تیراژ500
در حال بروزرسانی