مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب منتخبی از آثار موسیقی بزرگان موسیقی ایران است که در هر اثر این مجموعه کوله باری ازدانش احساس و تککنیک نهفته است.

نویسندهمجید واصفی
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه90
تاریخ انتشار1390
شابم5-3-9014517-m
تیراژ3300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!