مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها خوانش موسیقی هندی: تفسیر سفرنامه نویسی اروپاییان قرن هفدهم در(باز) ساخت تاریخ موسیقی هند کاترین براون/ ترجمه ناتالی چوبینه سایه روشن های مدال: بررسی تطبیقی ساختار آواز بیات اصفهان هومان اسعدی میرزا عبدالله فراهانی وتدوین موسیقی کلاسیک ایرانی حسین میثمی تغیر نظام فواصل در موسیقی موقامی آذربایجان احسان خضرلو به سوی انسان شناسی شنود موسیقی برونو دشن/ ترجمه ناتالی چوبینه کاربرد ننسبت های طلایی در ارائه ی روشی جدید برای طراحی ساز کمانچه آهنعلی جهاندیده، میترا جهاندیده/صمد جهاندیده/ هادی عباس زاده واژه های تازه فرهنگستان زبان وادب فارسی نقد موسیقی، معنای موسیقایی پاتریشیا هرتزگ/ ترجمه ناتالی چوبینه بیانگری به مثابه ی ویژگی خود موسیقی سام تریودی/ ترجمه مرتضی عابدینی فرد تاملی برنقد موسیقی سید ابواحسن مختاباد، ساسان فاطمی تافصلی دیگر سید محمد موسیوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1387
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!