مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی در قاهره ی معاصر: یک بررسی تطبیقی علی جهادراسی/ ترجمه ناتالی چوبینه نگاهی به حیات موسیقیایی دوره افشاری امیر حسین پورجوادی تعزیه در ایران و دو مجلس آن ابراهیم بوذری تیپولوژی مخاطبان موسیقی در میان جوانان شهر اصفهان با توجه به شدت تمایلات موسیقیایی آنها دکتر وحید قاسمی ورضا صمیم نگاهی به محافل آواز خوانی در زیرپل خواجو سید امیر هاشمی مقدم یحیی تارساز عبدالحسین سپنتا چگونه یحیی تار را پوست می انداخت موسی معروفی استاد یحیی وتحول ساخنمان تار رامین جزایری یادی از یحیی خان: در آستانه صدوسی سالگی تولدش جامعه شناسی موسیقی جان شفرد/ ترجمه رضا صمیم ساز شناسی ژنویو دورنن/ ترجمه ناتالی چوبینه تافصلی دیگر نمایشگاه کتاب، نماد یک فروپاشی به بهانه عدم حضور انتشارات ماهور در نمایشگاه ایرج اسماعیل پورقوچانی نامه ای از فریده رهنما
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1385
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!