مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها ایقاعات فارابی: ترجمه ی کتاب الایقاعات، نوشته ابونصر فارابی عبدالله گرجی طبل طوقه ای در خاورمیانه: زنان، سازها وقدرت ورونیکا دابل دی/ ترجمه ناتالی چوبینه رسم الخط در رپرتوار سنتور شهاب منا نکاهی به وزن شعر در چند روایت از ردیف موسیقی ایران بابک خضرایی کاربردها وکارکردها آلن مریام/ ترجمه ناتالی چوبینه آموزش در موسیقی ایران فرشاد توکلی تا فصلی دیگر سید محمد موسوی کنگره ی بین المللی موسیقی تهران 1340: گرایش به دورگه سازی زاون هاکوپیان/ ترجمه ساسان فاطمی مشکلات حفظ شکل های سنتی صالح المهدی / ترجمه ساسان فاطمی آیا موسیقی های شرقی می توانند شکل های تازه ای به آهنگسازان غربی الهام کنند ژاک شارپانتیه/ ترجمه ساسان فاطمی نوشته از آلن دانیلو: موسیقی شرقی در مغرب زمین ترجمه ی نسرین آذرین ارزش ها در موسیقی ترجمه اردشیر لطفعلیان مسئله ی حفظ سنت های هنری گفتگو درباره ی حفظ وتحول موسیقی ملی ایران گفتگو با زاون هاکوپیان / گفتگو گر: علی محمد رشیدی یادداشتی از حسین علیزاده سی دی های تازه موسیقی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم0
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1383
شابم0
در حال بروزرسانی