مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها ایقاعات فارابی: ترجمه ی کتاب الایقاعات، نوشته ابونصر فارابی عبدالله گرجی طبل طوقه ای در خاورمیانه: زنان، سازها وقدرت ورونیکا دابل دی/ ترجمه ناتالی چوبینه رسم الخط در رپرتوار سنتور شهاب منا نکاهی به وزن شعر در چند روایت از ردیف موسیقی ایران بابک خضرایی کاربردها وکارکردها آلن مریام/ ترجمه ناتالی چوبینه آموزش در موسیقی ایران فرشاد توکلی تا فصلی دیگر سید محمد موسوی کنگره ی بین المللی موسیقی تهران 1340: گرایش به دورگه سازی زاون هاکوپیان/ ترجمه ساسان فاطمی مشکلات حفظ شکل های سنتی صالح المهدی / ترجمه ساسان فاطمی آیا موسیقی های شرقی می توانند شکل های تازه ای به آهنگسازان غربی الهام کنند ژاک شارپانتیه/ ترجمه ساسان فاطمی نوشته از آلن دانیلو: موسیقی شرقی در مغرب زمین ترجمه ی نسرین آذرین ارزش ها در موسیقی ترجمه اردشیر لطفعلیان مسئله ی حفظ سنت های هنری گفتگو درباره ی حفظ وتحول موسیقی ملی ایران گفتگو با زاون هاکوپیان / گفتگو گر: علی محمد رشیدی یادداشتی از حسین علیزاده سی دی های تازه موسیقی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم0
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1383
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!