مرکز موسیقی بتهوون
loader
یادداشتی از دکترداریوش صفوت مقاله تنها صداست که می ماند، به مناسبت یکصدمین سال ضبط صفحه در ایران دکتر ساسان سپنتا صنعت ضبط به شرق می آید پکا گرنف/ ترجمه ی ناتالی چوبینه تاریخچه ضبط موسیقی در ایران مایکل کی نی یر/ ترجمه ناتالی چوبینه صنعت ضبط وموسیقی سنتی مصر: 1904-1932 علی جهادراسی/ ترجمه ناتالی چوبینه مفاهیم بنیادین صنعت ضبط: یک رویکرد قوم موسیقی شناختی پکا گرنف/ ترجمه ی ناتالی چوبینه گزارش فنو گراف وبازیابی صداهای خاموش هومان اسعدی اطلاعاتی درباره ی صفحه هایی موسوم به «ایرانی» در قفقاز امیر منصور نخستین استوانه های حافظ الصوات در ایران گفتگو با دکتر خسرومولانا/ گفتگوگر: هومان اسعدی پیوست: گفتگوی خسرو مولانابا محمدعلی معیری گفتگو با حسین علیزاده وداریوش طلایی سه نقد: اسنادی از موسیقی، تئاتر وسینما در ایران( 1357- 1300 ه- ش) اسنادی از تاریخچه رادیو در ایران( 1345- 1318 ه- ش) ضبط های ایرانی شرکت گرامافون، نوشته مایکل کی نی یر امیر حسین پورجوادی تا فصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه240
تاریخ انتشار1384
شابم0
در حال بروزرسانی