مرکز موسیقی بتهوون
مقاله ها ساختار زمانی در موسیقی آفریقای مرکزی: دوره مندی، وزن، ریتم وچند ریتمی سیمها ارم، ترجمه آرش اسماعیلی پیشرو عجمی قسمت چهارم: کلیات ریتم ونگاهی به آهنگسازی دردویک آرش محافظ یافته هایی از سفر پاریس( 1286 ش) به بهانه ی رونمایی صفحات گرامافن نویافته از ضبط های پاریس در مجموعه موزه مقدم دانشگاه تهران محمدرضا شرایلی بررسی ساختار ونقش دانگ های مورد استفاده در گوشه های راک ردیف میرزا عبدالله کامیار صلواتی یادداشت های پراکنده نظام دستگاه در موسیقی ایران به روایت آلفرد لومر واوژن اوبن محسن محمدی مفاهیم بنیادین تکامل گرایی، اشاعه گرایی وکارکرد گرایی در تاریخ قوم موسیقی شناسی روث استن، ترجمه ناتالی چوبینه گفتگو ماجرای تاسیس یک دپارتمان موسیقی در گفتگو با گن ایچی تسوگه سعید کرمافی پیوست1: گزیده ی آثار منتشرشده ی گن ایچی تسوگه پیوست2: بخشی از مصاحبه ی گن ایچی تسوگه با حاج آقا محمد ایرانی مجرد، در ژوئیه سال 1966 میلادی پیوست3: قوم موسیقی شناسان برونونتل، ترجمه ی سعید کرمافی ویژگی های آموزش موسیقی ایرانی از قدیم تاامروز مجید کیانی نکاتی درباره ی آموزشی «مروری بر زندگی قربان خان شاهی» نوشته ی سید حسین میثمی وهرز پوراحمد تافصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرانتشارات ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه235
تاریخ انتشار1393
شابم0
در حال بروزرسانی