مرکز موسیقی بتهوون
loader
این اثر شامل زندگینامه مهدی صلحی (منتظم الحکما)/ زندگینامه مهدیقلی هدایت ( مخبر اسطنه)/ توضیحات در مورد قواعد نت نویسی ردیف/ شرح علایم بکاررفته در نت نویسی ردیف/ توضیحات در مورد دستگاه ها، آوازها وگوشه ها می باشد.
نویسندهمهدی صلحی
مترجمآرشام قادری - رضا پرویززاده
ناشردانشگاه هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه729
تاریخ انتشار1392
شابم978-96462-11899-4
تیراژ1000
در حال بروزرسانی