مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 6
کمک آموزشی تاروسه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

اصول و مبانی نوازندگی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تقویت انگشتان برای پیانو
28000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

10تمرین برای تار و سه تار
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

شناخت و اجرا
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

نوازندگی پیانو
14500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None