مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 6
از نواختن گیتار لذت ببرید 2
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

کتاب از نواختن گیتار لذت ببرید 2، دربرگیرندۀ مباحث آموزشی در مورد نوازندگی گیتار است و توسط اهورا کرباسی منتشر شده است. این کتاب به آموزش نکات نوازندگی می‌پردازد و تمرین‌هایی برای هنرجو طرح می‌کند، سپس همان نکته و تمرین را در قطعه قرار می‌دهد تا هنرجو آن را اجرا کند و توان تکنیکی خود را افزایش دهد.

درس هایی برای همراهی آواز با گیتار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

دربرابر بادقطعات منتخب برای گیتار
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

یک فنجان گیتار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

رقص بهار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

متد گیتار قدم به قدم پیک استایل جلد دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

مجموعۀ دوجلدی متد گیتار قدم به قدم با ترجمۀ پیام رضوی، به آموزش گیتار به نوآموز از ابتدا تا سطح متوسط می‌پردازد. این مجموعه 30 درس اساسی را در بر می‌گیرد. درجلد یک، در 10 درس به آموزش نکات مقدماتی پرداخته می‌شود و درس 20 درس دیگر که در جلد دو ارائه شده، مباحث تکنیکی بیان می‌شود.

مرغزار (پانزده اثر مشهور برای گیتار)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

تمرین ها وقطعه های ساده تکنوازی گیتار پاپ
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

روش کامل آموزش گیتار
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

روش آموزش گیتار جاز
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

متد استاندارد گیتار جلد 5
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

دیک بنت، در مجموعۀ 9 جلدی خود به نام متد استاندارد گیتار، نوازنده را ترغیب به درک و دریافت اطلاعات مفید در مورد تئوری موسیقی و گیتار پاپ و تکنیک نوازندگی به سبک پیک استایل می‌کند.

باران
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

نوستالژی(ترانه و آکورد جلدیک)
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

نوستالژی ترانه و آکورد جلد دو
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

آوای هرمزگان به روایت گیتار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

ذن گیتار و کمال در نوازندگی
49000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None

پوست شیر
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

سیم و صدا جلد دوم
28000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None

سیم و صدا جلد اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None

ژیوان تنظیم پانزده اثر کردی
27000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

برگ های پاییزی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

متد استاندارد گیتار جلد هشتم
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

دیک بنت، در مجموعۀ 9 جلدی خود به نام متد استاندارد گیتار، نوازنده را ترغیب به درک و دریافت اطلاعات مفید در مورد تئوری موسیقی و گیتار پاپ و تکنیک نوازندگی به سبک پیک استایل می‌کند.

آکوردهای گیتار(دامیز)
375000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار پاپ

None