مرکز موسیقی بتهوون
loader

جلداول:ابتدا آشنایی با حرکت ملودیک موسیقی است.دراین جلد سعی شده ملودی های آشنابافرهنگمان انتخاب شود تاشاید ذوق وشوق نوازندگی در مبتدیان افزون شودو دوم گام ها اصولی ترین و مهم ترین بخش موسیقی هستند وزیربنای موسیقی را میسازند برای آشنایی نسبی با گام ها(دیاتونیک و کروماتیک)وساختارکلی آنها توضیحات و قطعاتی آورده شده. جلد دوم:ابتدا آشنایی با حرکت هارمونیک موسیقی است.درادامه آشنایی باگامها آشنایی با علائم و نشانه ها آشنایی با فواصل موسیقی آشنایی با پوزیسیون پنجم آورده شده است.

نویسندهمهران دیلمی
ناشرتخت جمشید
قطعرحلی
تعداد صفحه175
تاریخ انتشاراول1387
شابم7-1-9014511
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!