مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 4 از 5
راهنمای جامع موسیقی کلاسیک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

آشنایی باموسیقی کلاسیک
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

موسیقی کلاسیک ورمانتیک
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

تئوری موسیقی مایکل آرون
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

الفبای موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

خلاقیت موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

یک قرن موسیقی مدرن
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

تئوری موسیقی
44000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

تئوری بنیادی موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

مبانی بنیادی موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

هنر شنیدن موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

بنیان های آموزش موسیقی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

موسیقی مدرن
9000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.

بهداشت نوازنده
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

عناصر موسیقی (مفاهیم و کاربردها)
216000 تومان 240000 تومان 10٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None