مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این کتاب سعی شده با جامع ترین توضیحات و با پرهیز از زیاده گویی مطالب مختلف مورد بررسی قرار گیرند و شیوه های ساده و کاربردی که معلمان پس از سال ها تجربه کسب میکنند به هنرجو انتقال داده شود.
نویسندهعلی اکبر قربانی
ناشرهم آواز
قطعرحلی
تعداد صفحه176
تاریخ انتشاراول1398
شابم6-20-7454-600-978
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!