مرکز موسیقی بتهوون
loader
در تهیه کتاب حاضر سعی شده تا با بهره گیری از مراجع معتبر و بین المللی به ارائه خاستگاه ها و زمینه پیدایش و سبک شناسی جاز تا آنجا که در خور شان این موسیقی است پرداخته شود.
نویسندهنیوشا بقراطی
ناشرشیرازه
قطعوزیری
تعداد صفحه338
تاریخ انتشاردوم1391
شابم1-35-7768-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی