مرکز موسیقی بتهوون
loader
بداهه پردازی: چهارده تعریف ترجمه مریم قرسو بداهه پردازی: مفاهیم وسنت ها برونونتل/ ترجمه ناتالی چوبینه موانع اجتماعی بداهه پردازی برنار لرتا- ژکب/ ترجمه ی مریم قرسو، لیلا سماواتی بداهه پردازی در موسیقی هنری غرب هیئت مولفین/ ترجمه ناتالی چوبینه بداهه پردازی در موسیقی جاز باری کرن فلد/ ترجمه ناتالی چوبینه حفظ روندگی: اصطلاحات، عمل ها وفرآیند های بداهه پردازیدر موسیقی سازی شمال هند استیون اسلاوک/ ترجمه ی حمید خداپناهی، پارسا توکلی منابع عثمانی درباره گسترش تقسیم والتر فلدمن/ ترجمه ی ساسان فاطمی بداهه در موسیقی هنری ایران ژان دورینگ/ ترجمه ساسان فاطمی بداهه پردازی به عنوان« دیگری»: خلاقیت، دانش وقدرت، مطالعه موردی موسیقی کلاسیک ایرانی لادن نوشین/ ترجمه ناتالی چوبینه بازنگری مفاهیم بداهه وآهنگسازی واهمیت آنها در موسیقی ایرانی ساسان فاطمی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه252
تاریخ انتشار1386
شابم0
در حال بروزرسانی