مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب ویژه نامه ریتم: سنت های عملی در حوزه ی ایرانی- ترکی- عربی می باشد.
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرانتشارات ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه234
تاریخ انتشار1393
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!