مرکز موسیقی بتهوون
loader
یکی از نیازهای ضروری هر پیانیستی چه آماتور و چه حرفه ای داشتن انگشتانی چابک و در عین حال نیرومند است. تمرینات کتاب حاضر، به گونه ای طراحی شده تا تقویت تدریجی انگشتان هر دو دست به خوبی صورت پذیرد. با انجام تمرینات این کتاب توانمندی انگشتان هر دو دست برابر با یکدیگر افزایش یافته به طوری که هر دست قابلیت اجرای تمام الگوهای دست دیگر را نیز دارد.
نویسندهجان والتر شائوم
مترجمرضا طاهری
ناشرنشر نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1394
شابم6-26-802609-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی