مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب شامل توضیحی در مورد استاد خالقی و سپس بداهه نوازی های استاد توسط آقای مطلوبی نت نگاری شده است.
نویسندهدکتر مطلوبی
ناشرسرود
قطعرحلی
تعداد صفحه75
تاریخ انتشار 1390
شابم5-46-802602-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی