مرکز موسیقی بتهوون
loader

آموزش نوازندگی در ایران سال هاست که روشی متناسب با زمان را تجربه نکرده است و همچنان با کمبودهایی نظیر نداشتن روشی مناسب برای آموزش یک ساز و نیز اموزش تکنیک های پرتکرار در ردیف موسیقی ایرانی روبرو بوده است. انگیزه این تالیف برداشتن گامی در جهت بهبود نوازندگی ساز تار برپایه روشی قابل فهم و متناسب با زمان برای انتقال تکنیک های پرکاربرد و بنیادین ردیف موسیقی دستگاهی ایران به هنرجویان این ساز است. طرز در دست گرفتن ساز تار و اکول صحیح نوزاندگی آن از بخش های مهم این کتاب است و به همین دلیل بیشتر مشق ها روی سیم سل اجرا می شوند زیرا در تار هر دو دست در حالت طبیعی خود رو به روی این سیم قرار می گیرند و نواختن مضراب و انگشت گذاری روی این سیم برای هنرجویان آسان تر است. الگوهای مضرابی، تحریرها، پنجه کاری ها و تزیینات از ویژگی های و ظرافت های موسیقی دستگاهی ایرانی است که همواره به صورت شفاهی به هنرجویان آموخته می شده است. در این کتاب که بر حکمت و خرد موسیقی دستگاهی ایران تالیف شده است و تکنیک ها همه از دل ردیف این موسیقی استخراج شده اند کوشیده ام ظرایف و ویژگی های یاد شده را به گونه ای ساختارشناسانه تشریح کنم و برای اجرا و فراگیری هر کدام تمرین هایی کاربردی و شفاف ارائه دهم.

نویسندهحسین مهرانی
ناشرنشر ماهور
تعداد صفحه151
تاریخ انتشاراول 1396
شابم979-0-802628-13-7
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!