مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 4
فرهنگنامه آکورد
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

روش آموزش گیتار جاز
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

گردونه آکورد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

هنر ترمولو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

مل بی کتاب اول
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

مل بی، موسیقیدان و نوازندۀ آمریکایی، گیتار جاز را به صورت فراگیر و با اسلوبی جدید به هنر آموزان تعلیم می‌دهد. این کتاب پر مخاطب طرفداران زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است. مل بی، مطالب را از پایه و به صورت ساده آموزش می‌هد، از همین رو برای هنرجویان مبتدی مناسب است.

اولین نفس
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

برکزیده آثار جوساتریانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

آموزش کامل گیتار راک
64000 تومان 80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

جیپسی کینگز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

متد استاندارد گیتار جلد 2
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

متد استاندارد گیتار جلد3
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

متد استاندارد گیتار جلد 4
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

متد استاندارد گیتار جلد 5
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس