مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این کتاب هدف شناخت درست ساختمان آکوردهاست و سپس فقط با داشتن یک نقشه از آکوردها به اجرا بپردازید. اجرایی که فقط متعلق به شما خواهد بود. اینکه آگاهانه بنوازید و در هر لحظه بدانید که در هر کدام میزان هستید و چه آکوردی می نوازید.
نویسندهفرزین طهرانیان
مترجم.
ناشرهم آواز
قطعرحلی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1392
شابم1-4-92192-600-978
تیراژ1100
در حال بروزرسانی