کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
دشیفراژ برای گیتار کلاسیک جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

وزن خوانی و گام نوازی عملی ویژه گیتاریست ها
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آکورد و ریتم در گیتار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

هارمونی گیتار جز برای نوازندگان کلاسیک
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

سبکهای موسیقی از بلوز تا امروز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

گام های گیتار ( پنتاتونیک ماژور ومینور )،( آکوستیک والکتریک )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

فرهنگنامه آکورد
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

گردونه آکورد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مل بی کتاب اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مل بی، موسیقیدان و نوازندۀ آمریکایی، گیتار جاز را به صورت فراگیر و با اسلوبی جدید به هنر آموزان تعلیم می‌دهد. این کتاب پر مخاطب طرفداران زیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است. مل بی، مطالب را از پایه و به صورت ساده آموزش می‌هد، از همین رو برای هنرجویان مبتدی مناسب است.

هارمونی مقدماتی جز برای نوازندگان گیتار کلاسیک
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

برکزیده آثار جوساتریانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

آموزش گیتار به سبک بلوز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

اسپید مکانیک برای لید گیتار
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آموزش کامل گیتار راک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تئوری موسیقی گیتار (گیتارمتد تئوری)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد استاندارد گیتار جلد 2
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد استاندارد گیتار جلد3
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد استاندارد گیتار جلد 4
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

متد استاندارد گیتار جلد 5
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آموزش قدم به قدم ریتم گیتار1
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آموزش قدم به قدم ریتم گیتار 2
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

برگزیده آثار اسکورپیونز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک