مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 5
پیوند شعر و موسیقی آوازی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سلفژ ایرانی گردآوری شده است.

پوزولی 1152
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

روش نوین مبانی اجرای موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

کتاب روش نوین اجرای مبانی موسیقی نتیجه ی پژوهش و تحقیقات چند ساله و ثمر بخش آقای شریف لطفی است. این کتاب ابتدا به صورت تئوری تدوین شد و سپس توسط وی و برخی از شاگردانشان، در کلاس های مربوطه تدریس شد. این مجموعه فرض را بر این میگذارد که مطالعه کنندگان از مباحث تئوری موسیقی، شناخت کافی دارند.

آواز اصیل ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب اول
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.

ردیف آوازها و تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی و به کوشش استاد پایور به چاپ رسیده است. این کتاب متشکل از 2 بخش اصلی آوازها و تصنیف‌ها می‌باشد. در هر بخش، قطعات منحصر به فردی وجود دارد که خواننده را جذب خود می‌کند.