مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 8 از 8
تاریخ موسیقی غرب(ری بنت)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.

باخ،بتهوون و باقی برو بچه ها
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

ویوالدی نوای باروک
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

تاریخ فشرده گیتار کلاسیک
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

چشم انداز موسیقی ایران
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

مجموعه مقالات سنتور
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب

None

هنر پیانو
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی غرب