مرکز موسیقی بتهوون

ارزش این اثر بزرگ که برای شناخت وضعیت موسیقی معاصر ایران اطلاعات مفیدی در اختیار خواننده قرار می دهد بر کسی پوشیده نیست. در این چاپ چاپ ضمیمه ای وجود دارد که به معرفی و شرح عکس های موسیقی دانان قاجار در موزه ی گلستان اختصاص یافته است.

نویسندهروح ا... خالقی
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه808
در حال بروزرسانی