مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 6 از 7
قطعاتی برای گیتار کلاسیک
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تکنیک بنیادین گیتار کلاسیک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

پنج آواز محلی ایرانی
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

اقاقیا
8500 تومان 10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

آموزش گیتار جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

تاریخ فشرده گیتار کلاسیک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

هارمونی گیتار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

None

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد سوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.

قدم به قدم متد گیتار کودکان جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک

مجموعۀ 3 جلدی کتاب متد گیتار کودکان که برای مبتدیان گروه سنی 6 تا 11 سال بسیار مناسب می‌باشد، مفاهیم و نکات پایه و اصلی گیتار را آموزش می‌دهد. در این کتاب نه تنها از آهنگ‌های معروف کودکان استفاده شده، بلکه از عکس‌ها و تصاویر جذاب نیز بهره گرفته شده تا هنگام تمرین احساس خستگی نکند.

رویای پاییزی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار کلاسیک