مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتابهای آموزش مقدماتی فلوت ریکوردر مجموعه ای از آهنگ ها و اشعار فارسی در سه جلد متناسب گروه های سنی 3 تا 12 سال به طور اخص برای دوره آموزش موسیقی (ارف) و به طورکلی برای تمامی سازها نیز کاربرد دارد.

نویسندهمسعود نظر
ناشرچیستا
قطعرحلی
تاریخ انتشار1395
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!