مرکز موسیقی بتهوون
این کتاب بنا به نیاز فراوان هنرجویان تهیه شده است که شامل آهنگهای خاطره انگیز و جاودانه است.تمام آهنگها به همراه آکورد نوشته شده استواین کتاب طوری تنظیم شده است که برای فلوت ریکوردر و سایر سازها قابل استفاده باشد
نویسندهکاوه سروریان
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه70
تاریخ انتشار1390
شابم8-2-9014517-88
تیراژ3000
در حال بروزرسانی