مرکز موسیقی بتهوون
loader

یکی از نیازهای ضروری هر پیانیستی چه آماتور و چه حرفه ای، داشتن انگشتانی چابک و در عین حال نیرومند است. تمرینات کتاب حاضر به گونه ای طراحی شده تا تقویت تدریجی انگشتان هر دو دست به خوبی صورت پذیرد. منظور از تقویت انگشتان، تقویت عضلانیِ آن نیست بلکه هدف برقراری تعادل بین انگشتانِ هر دو دست است یا به عبارتی بهتر می توان گفت وقتی در نوازندگی صحبت از تقویت انگشتان می شود منظور ایجاد هم آهنگیِ بین ِ عضلاتِ ضعیف و قوی است یعنی یاری جستن از عضلاتِ قوی تر برای عضلاتِ ضعیف تر که این عمل اصلِ هم آهنگی را تشکیل می دهد. در تقویت انگشتان تنها چیزی را که نباید مد نظر قرار داد عضله سازی یا ذهنیت ِ ورزشی برای انگشتان است.

نویسندهرضا طاهری
ناشرانتشارات نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه67
تاریخ انتشار1395
شابم1-92-802609-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی