مرکز موسیقی بتهوون
loader
پدیدآورندگان تاریخ موسیقی غرب در ویراست هشتم کتاب به کاوش در روند رشد و توسعه موسیقی رفته اند و اهنگ دگرگونی هایش را از منظر تحول آفرینان واکاوی کرده اند. روش شناسی این رهیافت انسان محور اقتضا می کند که مردم – شنوندگان، مخاطبان، منتقدان، اجراکنندگان، و سازندگان – در کانون روایت ها جای داشته باشند، تا بتوان ارزش ها و اعتبارها را از دیده آن ها بازخوانی کرد. بی گمان سرگذشت یکی از بزرگترین آفریده های بشر در یک مجلد نمی کنجد، با وجود این، مجموعه حاضر چنان بازبینی و ویرایش شده است که هر پژوهشگر و هنرپژوهی از محتوایش بهره مند خواهد شد.
نویسندهپیتر برک هولدر، دانلد جی گراوت، کلاود پالیسکا
مترجمکامران غبرایی
ناشرکتاب سرای نیک
تعداد صفحه1411
تاریخ انتشار1396
شابم3-52-2953-964-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!