مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 10 از 12
برکزیده آثار جوساتریانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

گیتار فلامنکوی پاکو سرانو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

چهل سال پاپ جلد دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

چهل سال پاپ جلد سوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

شیوه گیتار نوازی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

پنج آواز محلی ایرانی
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

تئوری موسیقی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

اقاقیا
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش گیتار جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش کامل گیتار راک
64000 تومان 80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

هارمونی گیتار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

از نواختن گیتار لذت ببرید جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

کتاب از نواختن گیتار لذت ببرید، به منظور آشنایی هنرجو با اصول ابتدایی تئوری گیتار توسط اهورا کرباسی نوشته شده است. این کتاب به هنرجو کمک می‌کند مطالب را به صورت یکجا و منظم مورد مطالعه قرار دهد، نت‌ها و سیم‌ها را بشناسد و نوازندگی گیتار را با علاقۀ مضاعف آغاز کند.

جیپسی کینگز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس