مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 4
تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

هوای یار (چهل آهنگ محلی برای ویلن)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

یکصدوسی آهنگ محلی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

آهنگ های محلی به زبان ساده
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

غریب وصنم (پانزده قطعه قشقایی برای ویلن)
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

پنج آواز محلی ایرانی
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

مانای سیما بینا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

ساز شناسی ایرانی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی آئینی قوم ترکمن (سیری بر جایگاه اهل بیت(ع))
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

سازهای کرد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

موسیقی کردهای هورامان (آوانویسی ،تجزیه و تحلیل)
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

آوانگاری موسیقی مازندران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

بیست ترانه کهن لری
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

علی اکبر شکارچی، در کتاب بیست ترانۀ کهن لری، تاریخچه، فرهنگ موسیقیایی لری، ترانه‌ها و انواع رقص‌های آنان را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و برای حفظ و نگهداری این فرهنگ تلاش می‌کند.

120 آهنگ محلی ایرانی برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

زمزمه باران
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ترانک گزیده ترانه های محلی برای سنتور
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ترانه های محلی ایران برای پیانو دفتر سوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ترانه های محلی ایران برای پیانودفتر 4
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی