مرکز موسیقی بتهوون
loader

اهنگ های محلی مجموعه نت ها وشعرهای نابی ست که برای کودکان این سرزمین نوشته وسروده شده است. آهنگ هایی که طی سالیان دل هایی لرزانده اند ودست هایی افشانده اند.

نویسندهیحیی الماسی
مترجم.
ناشررهام اندیشه
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1399
شابم1-28-8231-964
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!