مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 2
هنر شنیدن موسیقی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

None

موسیقی مدرن
9000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

اصول آهنگسازی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

None

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.