مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 7 از 8
کتاب سال شیدا (دهمین ویازدهمین)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

همساز( ردیف سه تار)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 30
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 40
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 50
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

دوره های ویلن ردیف استاد ابوالحسن صبا
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

سیری در رساله موسیقی
19000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف سازی موسیقی سنتی ایران
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مشق استاد
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

حبیب سماعی و راویان آثار او
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

مبانی نظری موسیقی ایران
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

بیشتر مطالبی که در کتب تئوری موسیقی می‌خوانیم، با تکیه بر تئوری موسیقی اروپایی نگارش، گردآوری و تدوین شده است. این مبانی، اغلب در شرح و بسطِ ظرایف و پیچیدگی‌های موسیقی ایرانی، آذری و عربی ناتوان می مانند. کتاب پیش رو، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

رساله شرفیه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

گام های گمشده
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

دستگاه در موسیقی ایرانی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مجموعه ای از آثار رکن الدین خان
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

همساز برای تار و سه تار(به همراه سی دی)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

صد رنگ رنگ
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علی اکبر شهنازی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف میرزا حسینقلی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تصنیف های عارف
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی