مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 6 از 6
نفیر نامه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب سال شیدا (دهمین ویازدهمین)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

همساز( ردیف سه تار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

هفت دستگاه وپنج آواز موسیقی ایرانی برای سنتور
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

گنج بی رنج
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

موسیقی سنتی ایران (ردیف میرزا عبدالله)
295000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

مبانی نظری موسیقی ایران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب مبانی نظری موسیقی ایران، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

سرگذشت موسیقی ایران
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

رساله شرفیه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

هارمونی موسیقی ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

گام های گمشده
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

چشم انداز موسیقی ایران
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ردیف میرزا عبدا... برای تار و سه تار
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی