مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 6 از 6
نفیر نامه
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب سال شیدا (دهمین ویازدهمین)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

همساز( ردیف سه تار)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

گنج بی رنج
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

موسیقی سنتی ایران (ردیف میرزا عبدالله)
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

مبانی نظری موسیقی ایران
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

بیشتر مطالبی که در کتب تئوری موسیقی می‌خوانیم، با تکیه بر تئوری موسیقی اروپایی نگارش، گردآوری و تدوین شده است. این مبانی، اغلب در شرح و بسطِ ظرایف و پیچیدگی‌های موسیقی ایرانی، آذری و عربی ناتوان می مانند. کتاب پیش رو، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

سرگذشت موسیقی ایران
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی ایرانی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

رساله شرفیه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

هارمونی موسیقی ایرانی
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

گام های گمشده
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

دستگاه در موسیقی ایرانی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

چشم انداز موسیقی ایران
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

ردیف میرزا عبدا... برای تار و سه تار
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی