مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 3
مبانی فرم وفرم های موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرمهای موسیقی
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تئوری موسیقی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرم و طرح در موسیقی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

مبانی بنیادی موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

مبانی نظری موسیقی ایران
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

بیشتر مطالبی که در کتب تئوری موسیقی می‌خوانیم، با تکیه بر تئوری موسیقی اروپایی نگارش، گردآوری و تدوین شده است. این مبانی، اغلب در شرح و بسطِ ظرایف و پیچیدگی‌های موسیقی ایرانی، آذری و عربی ناتوان می مانند. کتاب پیش رو، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

نظری به موسیقی ایرانی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمونی موسیقی ایرانی
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

اصول آهنگسازی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

آموزش آهنگسازی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرم موسیقی اسپاسبین
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

هارمونی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

رساله هارمونی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

بیایید آهنگ بسازیم
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

هارمونی روی پیانو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تئوری موسیقی قدم به قدم
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تئوری موسیقی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None