مرکز موسیقی بتهوون
loader
روش آسان آموزش پیانو جلد ششم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های روش آسان آموزش پیانو، شامل چند جلد کتاب می‌باشند که توسط جان تامسون تدوین و به چاپ رسیده‌اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

اصول بنیادین در نواختن پیانو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هنر پدال گیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

پیانیسیمو(روش های نوین آموزش پیانو)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

بیر اپوس 101
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب بیراز آن دسته کتاب‌هایی است که هنرجویان را با روشی ساده با مقدمات هنر نوازندگی پیانو آشنا می‌کند. این کتاب که برای شروع نوازندگی و سطوح مقدماتی طراحی شده است، مطالب را به صورت آهسته و قدم به قدم به هنرجو می‌آموزد.

جان تامپسون ( جلد چهارم ) دورۀ آسان برای پیانو و ارگ
185000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد سوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد دوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد اول
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

چرنی اپوس 599 راهنمای نخستین در تکنیک پیانو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب چرنی تحت عنوان راهنمای نخستین در تکنیک پیانو توسط کارل چرنی نوشته و علی گرگین زاده به ترجمۀ آن پرداخته است. این کتاب پرفروش، یکی از مهم‌ترین آثاری است که در ایران برای آموزش پیانو از آن استفاده می‌شود.